Hvad er grøn strøm? - Din komplette guide - Økonomitjek

Hvad er grøn strøm?

Det er ikke nogen hemmelighed, at der de seneste par år har været fuld fokus på den grønne omstilling.

I 2020 vedtog Folketinget den danske klimalov. Formålet med loven er, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Derudover skal Danmark være et klimaneutralt samfund senest i 2050.

Mange danskere er derfor blevet mere bevidste om deres strømforbrug og klimaaftryk. Flere skifter af den årsag over til elselskaber, som kan levere grøn strøm. Grøn strøm fra vedvarende energikilder afmærkes med blade. Men er grøn strøm virkelig så klimavenligt?

Herunder finder du et komplet overblik over grøn strøm.

Hvad er grøn strøm?

Grøn strøm er når du modtager strøm fra vedvarende energikilder. Her er der tale om forskellige vedvarende energikilder som vindmøller, solceller, atomkraft, vandkraft, biomasse og mere. Det er altså strøm, som ikke er produceret med fossile energikilder.

I Danmark er der kun ét elnet. Det danske elnet består af en blanding af den sorte og grønne strøm. Det er altså ikke muligt for en udbyder at sikre, at den strøm du modtager i din stikkontakt, er 100% fra vedvarende energikilder.

Elproduktion fra vind og sol svarede i 2022 til 59,3 procent af det samlede danske elforbrug.

Udbydere af grøn strøm kan derefter købe grønne certifikater, som Energinet udsteder i forbindelse med produktion af grøn strøm. Grønne certifikater er oprindelsescertifikater på el fra vedvarende energikilder, der fungerer som bevis for, at strømmen er produceret grønt.

En producent af vedvarende energi får udstedt et certifikat fra en såkaldt TSO (Transmission System Operator), når der f.eks. produceres 1000 kWh solenergi fra solceller. Det er Energinet, der dokumenterer certifikatets ægthed. 

Hvordan fungerer oprindelsesgarantier?

Oprindelsesgarantier hænger ikke sammen med salget af elektriciteten. De kan altså også sælges uafhængigt.

Oprindelsesgarantier

Ofte vælger producenten af den grønne strøm at sælge oprindelsesgarantier for produktionen til den elhandler, der modtager strømmen.

Herefter kan elhandleren sælge oprindelsesgarantierne videre til andre aktører eller bruge oprindelsesgarantier til at bevise over for sine kunder, at de køber el fra en bestemt type produktion.

En af de grundlæggende udfordringer er, at forbruget og produktionen hverken matches tidsmæssigt eller geografisk. Det vil altså sige, at du som forbruger af grøn strøm, kan få matchet dit forbrug i Danmark lige nu med en produktion i Spanien fra et helt andet tidspunkt.

Din grønne strøm bliver dermed ikke grønnere af, at der bliver købt certifikater. Det kan dermed give forbrugerne et falsk indtryk af, at den strøm, de bruger, er grøn. Mange øger derfor deres strømforbrug, da de forventer at strømmen kommer fra vedvarende energikilder. 

Grønne blade

Grønne blade blev i 2020 indført som en ny mærkeordning for grøn strøm. Det er forbrugerombudsmanden som udsteder de grønne blade, der blev indført for at sikre gennemsigtighed, når du skal finde grøn strøm.

Formålet med mærkeordningen er at gøre det nemmere at skelne mellem grøn og sort strøm. På den måde kan du vælge den strøm, du helst ønsker.

Strøm bliver i stigende grad markedsført som grøn strøm eller klimavenlig strøm. Det blev derfor nødvendigt at indføre en mærkeordning, der hjælper dig som forbruger med at vælge rigtigt.

Mærkeordningen består af to blade. Udbyderen kan enten få ét eller to blade. Der er en række kriterier, som er med til at afgøre, hvor mange blade elselskaber kan få. Herunder finder du forskellen på at få ét eller to blade.

Hvad betyder bladet?

Hvad er forskellen på ét og to blade?

Når en elhandler skal have udstedt grønne blade fra forbrugerombudsmanden, er der en række krav som er med til at afgøre, om der gives ét eller to blade.

Ifølge den danske lovgivning, skal rigtigheden af udsagnet være dokumenteret, for at der er tale om lovlig anvendelse af klimamæssige udsagn som fx. ”grøn strøm” ved markedsføring af elprodukter. Herunder finder du overblik over dokumentationskrav.

Grøn strøm med to grønne blade

Når du køber grønt strøm med to grønne blade, er der tale om kategori 1. Her er der tale om et elprodukt, som er baseret på VE-kilder(vedvarende energi), og yderligere har klimatiltag med en ikke ubetydelig klimaeffekt.

Dokumentationskravene for kategori 1 er:

 • Oprindelsesgaranti

 • Individuel deklaration, der viser, at strømmen stammer 100 pct. fra VE kilder.

 • Beskrivelse af klimatiltaget.

 • Klimatiltaget skal kunne dokumenteres.

 • Klimaeffekten skal kunne dokumenteres.

Når en elhandler har fået denne afmærkning, kan der anvendes udsagn som "grøn strøm" i markedsføringen. 

Grøn strøm med ét grønt blad

Når du køber grøn strøm med ét grønt blad, er der tale om kategori 2. Her er der tale om elprodukt baseret på VE-kilder(vedvarende energi) og uden yderligere klimatiltag.

Dokumentationskravene for kategori 2 er:

 • Oprindelsesgaranti

 • Individuel deklaration, der viser, at strømmen stammer 100 pct. fra VE-kilder.

Når en elhandler har fået denne afmærkning, kan der anvendes udsagn som "grøn strøm" eller lignende i markedsføringen, dog skal oplysning om kategori fremgå tydeligt for forbrugeren. 

https://oekonomitjek.dk/flow?categories=electricity

Fordele og ulemper ved grøn strøm

Der er både fordele og ulemper forbundet med grøn strøm, som du skal være opmærksom på. Herunder har vi samlet et overblik over både fordele og ulemper ved grøn strøm.

Fordele ved grøn strøm:

 • Mere klimavenligt

 • Med til at skubbe gang i mere udbygning af vedvarende energi

Ulemper ved grøn strøm:

 • En smule dyrere

 • Kan øge dit forbrug, uden det reelt er grøn strøm

Først og fremmest er grøn strøm som udgangspunkt en mulighed, hvor du kan få strøm i stikkontakten fra en vedvarende energikilde. På den måde kan du undgå yderligere brug af fossile brændsler.

Det viser dermed en højere efterspørgsel på vedvarende energi over for statslige - og private aktører, som kan sætte gang i investeringer i grøn energi.

Her kigger mange ofte efter hvor mange blade, som elhandleren har fået tildelt. Dog er det vigtigt, at du er opmærksom på, at alt elhandel i Danmark foregår på ét samlet elnet. Elnettet består derfor af en blanding af strøm fra både vedvarende energikilder og fossile energikilder.

På samme måde som det er en fordel, kan det også være en ulempe at tilvælge grøn strøm. Det skyldes, at mange undgår at spare på strømmen, da de tror at strømmen er “grøn”. Dog kan der være tale om en oprindelsesgaranti fra tidligere.

Det vil sige, at når du får angivet, at din strøm lige nu er grøn, så kan der være tale om en tidligere elproduktion. Beviset for at din strøm er grøn, kan være flere måneder gammel, og din strøm lige nu, kan derfor stadig komme fra sorte energikilder som olie og gas. 

På den måde er man reelt med til at øge udledningen af drivhusgasser.

En anden ulempe er, at beviset på de grønne energikilder ofte ikke matcher tidspunkt og geografi. Det skyldes at energiselskaberne kan købe et oprindelsesgaranti fra Spanien for flere måneder siden, som derefter angiver at din nuværende strøm er grøn.

Ulemperne gælder både elselskaber med ét eller to grønne blade. 

Hvorfor skal jeg vælge grøn strøm?

Du skal vælge grøn strøm, hvis du ønsker at være med til at skubbe gang i overgangen til vedvarende energikilder. Her er grøn strøm en af de grønne elprodukter, som kan hæve efterspørgslen på bæredygtige løsninger.

Vælger du grøn strøm, er du altså med til at påvirke, hvor meget strøm fra vedvarende kilder som sol, vind eller vand, som der bliver produceret.

Jo større en efterspørgsel der er på klimavenlig grøn strøm, jo større grundlag er der også for at etablere nye vindmøller og solcelleanlæg, som på den måde øger andelen af klimavenlig grøn strøm.

Klimavenlige alternativer til grøn strøm

Der findes alternativer, som kan bidrage til grøn omstilling i dit hjem, uden at du skal købe certificeret grøn strøm. Herunder finder du tips, som kan fungere som et klimavenligt alternativ til grøn strøm.

Liste over klimavenlige alternativer til grøn strøm:

 • Spar på strøm

 • Skift til LED-pærer

 • Sluk elektronisk udstyr helt fra strømstikket

 • Sluk lyset når du forlader et rum

 • Sænk temperaturen når du vasker tøj

 • Fyld vaskemaskinen helt op

På trods af dette kan du stadig overveje grøn strøm. Grøn strøm kombineret med et mindre forbrug af strøm kan i sidste ende være positivt for klimaet. 

Du kan finde de billigste grønne elprodukter her.

Grøn strøm pris

Prisen på grøn strøm er ofte en smule dyrere end ved en almindelig strømpakke til normalpris. Forskellen er, at du betaler en smule mere, men samtidig støtter op om, at en større andel af strømmen i fremtiden kommer fra vedvarende energikilder.

Grøn energi elselskab

Der findes flere elselskaber, som tilbyder grøn strøm, der er afmærket med ét eller to grønne blade.

Hos Økonomitjek kan du finde følgende elselskaber, der har et eller to blade, som indikerer grøn energi:

 • VERDO

 • NRGI

 • Growenergy

 • Netto Power

 • OK

 • EnergiFyn

 • Gasel

Find alle selskaber som tilbyder grøn strøm, der er afmærket med ét eller to grønne blade her.

Grøn strøm på Økonomitjek

Hos Økonomitjek kan du finde elpakker fra mange elselskaber. Vi har valgt at markere "Grøn strøm" på alle udbydere, som tilbyder strøm fra vedvarende energikilder. 

På trods af afmærkning med "Grøn strøm", har vi valgt ikke at markere udbydere med afmærkning af grønne blade fra forbrugerombudsmanden.

Det har vi gjort, da bladene reelt set ikke angiver, hvor bæredygtig din el vil være. Det skyldes, at alle udbydere af strøm i Danmark køber strøm fra et samlet elnet, og der er derfor ofte tale om en blanding af strøm fra bæredygtige energikilder og fossile brændstoffer. 

Dog følger vi nøje øje med opdateringer på de givne afmærkninger, og vil integrere afmærkningen hvis den reelt angiver et 100% rent bæredygtigt elprodukt.

Er grøn strøm billigere? Se mere
Det korte svar er, nej. Ofte vil det være en smule dyrere, hvis du har en aftale om grøn strøm. Det skyldes bl.a. at der skal foretages klimavenlige tiltag og investeringer, som giver elhandleren mulighed for at købe grønne certifikater og dokumentere det over for forbrugerombudsmanden. Det giver derefter elhandleren mulighed for at markedsføre sine elprodukter som grønne med de grønne blade.
Hvad er grønne certifikater? Se mere
Under det europæiske system kan producenter af vedvarende energi sælge grønne certifikater videre til forbrugere eller elhandelsselskaber. Det gør man for at matche et forbrug med en tilsvarende produktion fra vedvarende energikilder.
Hvad er grøn energi lavet af? Se mere
Grøn strøm er lavet af vedvarende energikilder. Her er der tale om strøm fra vindmøller, solceller, biomasse, atomkraft, vandkraft og andet.
Hvornår er strømmen grøn? Se mere
Den strøm der kommer ud af din stikkontakt, er ikke nødvendigvis grøn, bare fordi du har en grøn strømaftale. Når du har en grøn elaftale, skyldes det ofte, at elhandleren har såkaldte oprindelsesgarantier eller grønne certifikater. Det vil sige, at de har bevis på, at strømmen er grøn, dog matcher den ikke din geografi og tid. Certifikatet kan altså være købt i Spanien for flere måneder siden.